گیاهپزشکی
همه چیز و همه کس را دوست بدار ،اما به هیچ کس و هیچ چیز دل نسپار. حضرت امیر (ع) 
قالب وبلاگ
چه زود دیر میشود

[ سه شنبه دوازدهم آذر 1392 ] [ 13:41 ] [ خانی ابراهیم آبادی ] [ ]

نماتد مولد غده در ریشه پسته : Meloidogyne spp

نماتدها بزرگترین گروه جانوران بعد از حشرات هستند که شبیه کرم‏های ذره بینی هستند و اغلب با چشم مسلح قابل رؤیت نبوده. دامنه میزبانی نماتد مولد غده وسیع بوده و شاید کمتر گیاهی باشد که از حمله این نماتد مصون باشد.

نماتد با تغذیه از ریشه گیاه باعث ایجاد غده‏هایی بر روی ریشه شده که به ریشه حالتی گره گره داده و در نهایت منجر به پوسیدگی ریشه‏های مویی درخت و ضعف شدید گیاه می‏شود و از نظر ظاهری حالتی شبیه عوارض کمبود مواد غذایی را نشان می‏دهد. حاشیه برگ‏ها زرد رنگ می‏شود. همچنین رشد و نمو درختان تقلیل پیدا می‏کند و از میزان باردهی کاسته می‏شود و در مواقعی باعث خشک شدن کامل درختان می‏شود. بیشترین خسارت نماتدهای مولد غده در پسته در باغ‏های جوان با بافت‏های ماسه‏ای و شنی مشاهده می‏شود

 

     آثار خسارت نماتد بر روی برگ      گره گره شدن ریشه ها در اثر فعالیت نماتد

 

راه‏های شیوع و انتقال نماتد در باغ‏های پسته :

نماتد توسط نهال‏های منتقل شده از خزانه آلوده و جابه جایی خاک آلوده و گل و لای چسبیده به ادوات کشاورزی و باغبانی از نقطه‏ای به نقطه دیگر منتقل می‏شود. آبیاری نیز در انتقال نماتدهای مولد غده از باغات آلوده به اراضی و درختان سالم نقش مهمی دارد.

راه‏های کنترل و مبارزه با نماتد مولد غده :

1. اگر خاک زمین زراعی یا باغ شما شنی و آلوده به نماتد باشد قبل از هر اقدامی در جهت احداث باغ، خاک را با رس ترکیب نموده و یا با آب گل آلود (رس دار) آبیاری نمایید؛ چرا که نماتد در خاک‏های رسی قادر به فعالیت و جابه جایی نمی‏باشد.

2. کود دهی : در خاک‏های فقیر کودهای پتاسه و چالکود کمک مؤثری به استقامت در مقابل نماتد می‏نماید.

3. استفاده از سموم نماتد کش : بدنبال برداشت میوه در اواخر شهریور ماه و در اواخر بهمن ماه سم نماتدکش راگبی را به نسبت 10 تا 15 گرم به ازای هر متر مربع در سایه انداز هر درخت و در عمق cm 10 زیر خاک نموده و سپس اقدام به آبیاری نموده.

4. انجام عملیات هرس : با هجوم زیاد نماتد به ریشه گیاه جهت نجات گیاه از خشک شدن انجام هرس شدید و حفظ تعادل ریشه و اندام هوایی کمک مؤثری در زنده نگهداشتن گیاه و مقاومت نسبت به نماتد می‏نماید.

5. رعایت اصول بهداشتی : شست و شوی وسایل و ادوات کشاورزی پس از پایان کار در زمین باغات آلوده از گسترش نماتد به سایر باغات جلوگیری می‏نماید.

 

پروانه چوبخوار پسته : Kermania pistaciella

شکل شناسی :

عرض بدن حشره با بال های باز بین 13-11 میلیمتر است. رنگ بال های جلویی خاکستری تیره با یک لکه زرد در وسط و یک لکه کوچک تر در رأس می باشد.بال های عقبی به رنگ خاکستری، متمایل به زرد روشن است و در قاعده آن یک لکه بزرگ زرد رنگ دیده می شود. ریشک های بال بلند و تیره است. شاخک نسبتاً بلند و وقتی به سمت عقب برگشته باشد از دو سوم طول بدن تجاوز می کند.

 

             پروانه چوبخوار پسته     لارو سن آخر

 

زیست شناسی :

اين آفت ساليانه يك نسل دارد و زمستان را به صورت لاروهاي كامل در داخل چوب سرشاخه هاي پسته به سر مي برد و در اواخر زمستان لاروهاي مذكور روي شاخه هاي آلوده يك‍ساله يا دوساله سوراخ كوچكي ايجاد كرده و از شاخه ها خارج و با ایجاد پیله های هرمی شکل و خاکستری روی شاخه ها تبدیل به شفیره می گردند.

                                                                            

         سوراخ خروجی زنبورپارازیت کننده      سوراخ خروجی کرمانیا به همراه پوسته باقی مانده ازشفیره

 

پس از سپری شدن دوره شفیرگی که 30 – 25 روزطول می کشد ، حشرات کامل از پیله خارج شده و پس از جفتگیری روی قسمتهای انتهایی خوشه ها و شاخه های جوان همان سال به صورت انفرادی  تخمریزی می کنند. هر ماده 54 – 49 عدد تخم می گذارد . پس از تفریخ تخم لارو وارد بند خوشه ها و مغز چوب سر شاخه می شود.( 18 روز بعد از تخم ریزی لارو سن یک درداخل خوشه ها جمع آوری گردیده است.) در خوشه آلوده به دلیل قطع آوند‏ها و اختلال جریان شیره نباتی میوه های راس خوشه خشک شد ه که ازاوایل  تیرماه قابل مشاهده است . در مورد شاخه ها نیز ، لارو ها از محل جوانه ها داخل شاخه می شوند و خود را به مرکز آوندهای چوبی رسانده، تغذیه و ایجاد کانال لاروی را آغاز می کنند.

وجود این کانال ها در داخل چوب جوان، مغز شاخه را فاسد کرده و سبب ایستایی رشد شاخه های جوان و خشک شدن آن ها می شود. دالان هایی که لارو برای عبور خود حفر می کنند به مرور زمان سیاه شده وتشکیل خط سیاهرنگی می دهد و این خط که عبار ت است از فضولات لارو می باشد تا آخر عمر نبات به همان حال باقی می ماند .

مبارزه :

-  مبارزه زراعی و مکانیکی : هرس سر شاخه های آلوده وخشک  و سوزاندن آن ها در زمستان می تواند از انبوهی آفت بکاهد.

-  کاربرد تله های فرمونی  همزمان با خروج پروانه ها

- مبارزه شیمیایی : در صورت ضرورت سمپاشی علیه آفت مصادف با خروج لاروها از شاخه ها و قبل از شفیرگی با استفاده از سموم مناسب و یا یک هفته پس از اوج پرواز حشرات کامل پس از ريزش بيش از 75% از گلبرگ ها با استفاده از سموم مناسب اقدام مي گردد .

    

                              زنبور پارازیت کننده کرمانیا

 

[ چهارشنبه سی ام اسفند 1391 ] [ 23:47 ] [ خانی ابراهیم آبادی ] [ ]
                                                      سفیده بزرگ کلم(Large cabbage butterfly)
                                                                               Pieris brassicae 
                                                                       (Lepedoptera: Pieridae)

                                                                   

        لارو های این روز پرک از گیاهان مختلف چلیپا ئیان مانند کلم و کلم گل و شلغم و ترب و تربچه و کلم قمری تغذیه نموده و فقط رگبرگها را باقی می گذارند.

زیست شناسی:

زمستان را به صورت شفیره به سر می برد و در اوایل بهار حشرات کامل ظاهر و پس از جفت گیری شروع به تخم ریزی کرده و در هر نوبت یک دسته تخم 20 الی 30 عددی روی گیاهان تیره کلم قرار می دهد. مجموع تخمها ممکن است تا 200 عدد هم برسد . تخمها پس از 5 تا 8 روز باز شده و لاروهای کوچک برای مدتی به طور دسته جمعی زندگی کرده و از قسمتهای لطیف برگها تغذیه می کنند . لاروها به تدریج که بزرگتر میشوندزندگی دسته جمعی را ترک کرده و پخش می شوند . لاروهای درشت ضمن تغذیه از برگهای کلم فقط رگبرگهای بزرگتر را بجا می گذارند . لارو دارای سه سن لاروی و دوره لاروی حدود دو هفته طول می کشد . وقتی لارو کامل شد برای شفیره شدن خود را به اشیا مجاور اعم از چوب و غیره محکم کرده و بوسیله جند تار ابریشم به اشیا مزبور وصل و سپس تبدیل به شفیره می شود . دوره شفیرگی حدود یک تا دو هفته طول می کشد . در سال 2 تا 4 نسل دارد.

کنترل:

1- دشمنان طبیعی

زنبور پارا زیتو ئید لارو
Apanteles glomeratus (Hymenoptera : Braconidae)

زنبور پارا زیتوئید تخم

Trichogramma brassicae(Hymenoptera: Trichogrammatidae)

عکس زیر لارو پروانه و حمله زنبور پارازیتوئید را نشان میدهد

          تخمگذاری زنبور در بدن کرم حشره پروانه سفید کلم  

و این هم عاقبت لارو پروانه پس از حمله زنبور

          نوزادهای زنبوری که داخل بدن کرم تخم گذاشته پوست او را دریده‌اند

2- مبارزه شیمیایی:
در صورت لزوم مبارزه شیمیایی از کارباریل (سوین) به نسبت 3 کیلوگرم یا تری کلروفن 1.5 کیلوگرم در هکتاربا دیدن اولین لاروهای افت استفاده می شود

[ پنجشنبه هفدهم فروردین 1391 ] [ 17:59 ] [ خانی ابراهیم آبادی ] [ ]
 
کنترل بیولوژیک پدیده‌ای طبیعی است که هدف آن تنظیم جمعیت موجودات می‌باشد. کنترل بیولوژیک ممکن است به صورت طبیعی یا با دخالت انسان اتفاق بیافتد، که به این نوع کنترل، کنترل بیولوژیک کاربردی اطلاق می‌شود.

دانلود کامل متن

پسورد: www.agrimag.net

[ چهارشنبه چهارم خرداد 1390 ] [ 16:4 ] [ خانی ابراهیم آبادی ] [ ]

فرمون جنسی تاثیری در کاهش جمعیت سن سبز پسته ندارد

سن سبز پسته

استفاده از فرمون‌های جنسي طبیعی براي شكار انبوه و كاهش جمعيت سن‌ها چندان مناسب نبوده و از آن فقط مي‌توان بعنوان شاخصي در امر پيش آگاهي زمان حمله سن‌ها به باغهاي پسته استفاده کرد. رئیس موسسه تحقیقات پسته ضمن بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ایانا گفت: سن‌هاي سبز پسته از آفات مهم در اكثر مناطق پسته كاري كشور است و اين حشرات بعنوان ناقلان قارچهاي عامل بيماري ماسوي پسته شناخته شده‌اند.
دکتر جوانشاه استفاده از سموم حشره كش را متداولترين روش براي مبارزه و کنترل سن‌ها دانست و افزود: فرمون‌هاي جنسي، امكان جفت‌يابي مناسب را فراهم آورده كه منتج به جفتگيري و بقاء نسل موفق در افراد يك گونه مي‌شود که استفاده از فرمونهاي جنسي در امر پيش آگاهي و يا شکار انبوهي آفات در سالهاي اخير رواج زيادي يافته است.

وی تصریح کرد: بررسيهاي انجام شده در زمينه فرمون جنسي طبيعي سن هاي سبز پسته نشان داده است كه جنس نر در هر دو گونه مورد بررسي ترشح كننده فرمون جنسي است و فرمون مترشحه نيز در هر گونه اختصاصي بوده و فقط سبب جلب جنس ماده همان گونه مي‌شود. جوانشاه اضافه کرد: سن‌ها در نزديكي منبع ترشح كننده فرمون بيشتر از طريق راه رفتن به سمت منبع فرموني حركت مي‌كنند تا پرواز كردن، همچنين اين حشرات از رفتن به مكانهاي تاريك اجتناب ورزیده بنابراين تله‌ها بايد از مواد شفاف ساخته شده و چسبيده به شاخه‌هاي درختان نصب شوند.

  منبع : گیاهپزشکی دانشگاه شاهد تهران

[ پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1390 ] [ 11:29 ] [ خانی ابراهیم آبادی ] [ ]
1- شمشاد
نام علمی : Buxus sempervirens
زمان هرس: بهار، پاییز

2- جوالدوزک
نام علمی : Catalpa speciosa
زمان هرس: آخر تابستان،زمستان

3- سدر
نام علمی : Cedrus
زمان هرس:تابستان

4- ارغوان
نام علمی : Cercis
زمان هرس:زمستان
نحوه هرس: هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می تواند بدون هرس و تنها با قطع اجباری شاخه های خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه زنی می توان تاج آن را انبوه و کروی ساخت.

5- افرا
نام علمی : Acer
زمان هرس:زمستان

6- عرعر
نام علمی : Aillanthus
زمان هرس: زمستان،تابستان

7- ابریشم
نام علمی : Albizzia
زمان هرس: بهار

8- زرشک
نام علمی : Berberis
زمان هرس:زمستان،تابستان

9- دم موشی
نام علمی : Buddleia davidii
زمان هرس:اواخر زمستان
نحوه هرس: یا شاخه اصلی را در زمستان از قسمت های داخلی حذف نمود(هرس نسبتا شدید)تا گیاه تحریک به رشد دوباره گردد.

10- به ژاپنی
نام علمی : Chaenomeles
زمان هرس:تابستان،زمستان

11- شبه سرو
نام علمی : Chamaecyparis lawsoniana
زمان هرس:تابستان

12- گل یخ
نام علمی : Chimonanthus praecox
زمان هرس:بهار ، تابستان

13- درخت پر
نام علمی : Cotinus coggyria
زمان هرس:تابستان

14- شیر خشت
نام علمی : Cotoneaster
زمان هرس:بهار،تابستان،زمستان

15- سرو
نام علمی : Cupressus
زمان هرس:بهار و تابستان

16- گل طاووسی
نام علمی : Cytisus
زمان هرس:بهار

17- یاس زرد
نام علمی : Forsythia
زمان هرس:بهار

18- زبان گنجشک
نام علمی : Franinus
زمان هرس:زمستان

19- لیلکی
نام علمی : Gleditsia
زمان هرس:زمستان

20- ختمی درختی
نام علمی : Hibiscus syriacus
زمان هرس:بهار،تایستان و پاییز

21- یاسمن
نام علمی : Jasminum officinal
زمان هرس:بهار ،تابستان
نحوه هرس: در بهار و تابستان بر حسب زمان گلدهی باید بعد از اتمام دوره گلدهی نسبت به حذف شاخه های ضعیف اقدام نمود و شاخه های خیلی بلند را تا نیمه کوتاه نمود.

22- سرو کوهی
نام علمی : Juniperus
زمان هرس:بهار ،تابستان

23- برگ نو
نام علمی : Ligustrum
زمان هرس:زمستان ،بهار،تابستان

24 - ماگنولیا
نام علمی : Magnolia
زمان هرس:تابستان
نحوه هرس: بهتر است تا جای ممکن به دلیل التیام زخمهای حاصل از هرس و کندی رشد درخت هرس نشوند ولی در صورت لزوم می توان نسبت به خذف شاخه های نابجا و یا شکسته اقدام کرد.

25- زیتون تلخ
نام علمی : Melia
زمان هرس:تابستان

26- توت
نام علمی : Morus spp
زمان هرس:زمستان ،تابستان

27- خرزهره
نام علمی : Nerium oleander
زمان هرس:تابستان

28- نرگس درختی
نام علمی : Philadelphus
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز
نحوه هرس: این درختچه معمولا نیازی به هرس چندانی ندارد و تنها باید هر سه یا چهار سال یکبار در اوائل بهار یا پاییز تعدادی از ساقه های خیلی مسن را از قاعده قطع کنیم.همچنین هرس پنسمان یا چیدن نوک شاخه های تازه روئیده در تابستان باعث جلوگیری از حجیم شدن تاج شده و آنرا متراکم تر می سازد.

29- نوئل
نام علمی : Picea
زمان هرس:بهار ،تابستان

30-کاج
نام علمی : Pinus spp
زمان هرس:بهار

31- چنار
نام علمی : Platamus spp
زمان هرس:تابستان ،زمستان

32- صنوبر
نام علمی : Populus spp
زمان هرس:تابستان

33- پیراکانتا
نام علمی : Pyracantha spp
زمان هرس:تابستان ،آخر زمستان

34- بلوط
نام علمی : Quercus spp
زمان هرس:تابستان،زمستان

35- سماق
نام علمی : Rhus
زمان هرس:زمستان

36- اقاقیا
نام علمی : Robinia
زمان هرس:تابستان،زمستان

37- بید
نام علمی : Salix spp
زمان هرس:زمستان،تابستان

38- اسپیره
نام علمی : Spirea
زمان هرس:بهار

39- سرو خمره ای
نام علمی : Thuja
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز

40- نارون
نام علمی : Ulmus spp
زمان هرس:اواخر تابستان ،زمستان

41- بداغ
نام علمی : Viburnum spp
زمان هرس:بهار،اواسط تابستان

42- مروارید درختی
نام علمی : Symphoricarpus
زمان هرس:اوائل بهار

43- گز
نام علمی : Tamarix spp
زمان هرس:بهار ،تابستان

44- سرخدار
نام علمی : Taxus spp
زمان هرس:اواخر بهار،تابستان

 

[ چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 ] [ 16:4 ] [ خانی ابراهیم آبادی ] [ ]

بارهنگ

بارهنگ (Plantago major L) گیاه چندساله‌ای از تیره بارهنگ است. نام آلمانی Spitz Wegerich نام آذربایجانی بیزووشا

رده بندی علمی

  • kingdom:Plantae
  • divisionMagnoliophyta
  • class Magnoliopsida
  • order:Lamiales
  • family:Plantaginaceae
  • jenus p;antogo
  • pecies: P. major

بارهنگ گیاهی است پایا، ظاهراً بی کرک یا کمی کرکپوش با بن و ریشه‌ای کوتاه است. ساقه آن به طول ۷۰-۱۰ سانتی متر، متعدد ایستاده یا خیزان، فاقد شیار، مساوی یا کمی بلندتر از برگ‌ها است. برگ‌های آن تماماً طوقه‌ای، تخم مرغی پهن با ۹-۳ رگبرگ قوی و برجسته، کامل یا در حاشیه سینوسی، بی کرک یا کرکپوش، دارای دمبرگ نسبتاً بلند. گل‌ها سبز متمایل به قهوه‌ای، کوچک مجتمع در خوشه‌های دراز استوانه‌ای. موسم گلدهی گیاه اردیبهشت تا شهریورماه است. دانه‌های این گیاه تیره رنگ، کوچک و تخم مرغی شکل و در میوه‌ای پوستینه که به صورت کپسول تخم مرغی بوده و دارای ۲ خانه و محتوی ۸-۴ دانه‌است قرار دارند. دانه‌ها را از اواسط فصل بهار به بعد جمع آوری می‌نمایند.

ترکیبات شیمیایی

دانه بارهنگ دارای چربی، صمغ، موسیلاژ، ترکیبات گلوکزیدی است.

خواص درمانی

بارهنگ به همراه قدومه و به دانه مخلوطی درست می‌کنند که به عنوان نرم کننده سینه و برطرف کننده سرفه وخارش‌های گلو مصرف سنتی دارد. خواص درمانی ریشه، برگ و دانه این گیاه اثر نرم کننده دارد و از آن‌ها به عنوان تصفیه کننده خون، آرام کننده ناراحتی‌های آسم مرطوب، اسهال‌های ساده و ورم مخاط دهان استفاده می‌شود. جوشاندهٌ دانه بارهنگ در رفع بیماری‌های التهابی کلیه و مثانه موثر است. اگر برگ تازه بارهنگ به مدت چند ساعت در آب جوشیده قرار بگیرد، سپس قطعات آن بر روی زخم‌های باز قرار گیرد، نه تنها زخم‌ها را از خطر آلودگی حفظ می‌کند، بلکه سرعت بهبود را باعث می‌شود. جوشاندهٌ ریشه گیاه همراه با عسل، اگر به صورت غرغره مصرف شود، ورم حلق را از بین می‌برد. برگ تازه و له شدهٌ بارهنگ اگر در محل گزیدگی زنبور عسل و پشه مالش داده شود درد را تسکین می‌دهد. میزان مصرف جوشانده 50 تا 100 گرم ریشه یا برگ بارهنگ در یک لیتر آب به مقدار سه فنجان در روز مجاز است. این گیاه در جاهای مختلفی می روید و انواع مختلفی دارد. معمولاً از دانه‌های این گیاه استفاده می‌شود. از این گیاه برای ناراحتیهای تنفسی استفاده می‌شود و یکی از گیاه‌های لعاب دار و دارای ماده سافورین است. دانه‌های آن را در آب خیس می‌کنند. این گیاه عوارض جانبی ندارد. از برگ این گیاه به وفور استفاده می‌شود و برگ آن خاصیت ضد عفونی کننده دارد و همچنین دانه این گیاه هم خاصیت ضد عفونی کننده و خلط آوری خوبی برای دستگاه تنفسی دارد.

محل رویش

گیاه بارهنگ در منطقه وسیعی از دو قاره اروپا و آسیا و همچنین شمال آفریقا و آمریکای شمالی می‌روید. در ایران تقریباً در تمام نقاط می‌روید.

[ سه شنبه بیست و سوم فروردین 1390 ] [ 10:23 ] [ خانی ابراهیم آبادی ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

سلام

بهتره یکم درمود انگیزم برای نوشتن این وبلاگ بگم این وبلاگ رو برای همفکری خودم با دوستانی نوشتم که در زمینه های کشاورزی سر رشته دارن یا اینکه دانشجوی گرایشهای مختلف این رشته هستن امید وارم با این همکاری ها بتونیم راه جدیدی رو تو عرصه دانش کشاورزی باز کنیم.

اگه مایل به همکاری هستین میتونین تو بخش نظرات اینو ذکر کنین البته ایمیلتون رو هم برام بنویسین.

شرح مختصر …

تو این وبلاگ بیشتر سعی دارم به معرفی گونه های مختلف گیاهی از لحاظ مورفولوژی ظاهری وداخلی و شرایط و اقلیم زیستی و کاربردهای آنها و همچنبن اصول کنترل آفات و بیماری ها بپردازم.
امکانات وب
  • ارز
  • اس ام اس عاشقانه